Primair onderwijs

Concordia stelt zichzelf tot doel kunst toegankelijk te maken voor een brede doelgroep. Kunsteducatie speelt hierin een grote rol. Concordia verzorgt een structureel kunsteducatieprogramma aan het primair onderwijs onder de noemer van het Kunstmenu. Ook
fungeert Concordia voor deze doelgroep als kenniscentrum op het gebied van kunsteducatie en hebben wij in deze hoedanigheid een adviserende en coördinerende rol. Voor Concordia is kunsteducatie echter niet alleen voorbehouden aan het onderwijs en niet alleen aan jeugd. Bij het publieksaanbod film, theater en beeldend worden educatieve activiteiten in de vorm van randprogrammering aangeboden, zowel voor jeugd als volwassenen.

Kunstmenu

Het Kunstmenu is een cultuureducatieprogramma voor het gehele primair onderwijs in Enschede. Alle basisschoolleerlingen kunnen gedurende hun schoolloopbaan structureel ten minste één keer kennismaken met alle disciplines. Dit zijn: beeldend, drama/theater, multimedia, dans, literatuur/creatief schrijven, muziek en cultureel erfgoed.
Concordia is de makelaar en bemiddelaar voor het aanbod en scout professionele cultuuractiviteiten uit het plaatselijke, regionale en landelijke aanbod. De commissie cultuureducatie met vertegenwoordigers uit het culturele en onderwijsveld in Enschede adviseert over de inhoud en vernieuwingen van het Kunstmenu.

Pluspakketten
Wil een school meer aan cultuureducatie doen, dan waarin het Kunstmenu voorziet, dan kan dat. In het pluspakket is het aanbod te vinden van de cultuureducatieve activiteiten van de culturele instellingen en gezelschappen uit Enschede en omgeving.

Educatie op maat
Concordia biedt ook educatieprojecten op maat. Bijvoorbeeld extra bezoek aan schoolvoorstellingen of aan een film in een van onze filmzalen, maatwerk kunstlessen of schoolbrede kunstprojecten. Eigenlijk is alles mogelijk.
Ons maatwerk varieert van een enkel adviesgesprek tot praktische ondersteuning gedurende het project.

Nascholing en advies
Concordia adviseert scholen, schoolteams en ICC-ers bij de opzet en uitvoering van het cultuureducatie beleid en (schoolbrede) kunstprojecten. Denk aan inzet van middelen, mogelijkheden uit de eigen schoolomgeving, bewaking van kwaliteit, presentatie en betrokkenheid van ouders. Daarnaast biedt Concordia kant-en-klare workshops voor bijvoorbeeld schoolteams.

Cultuureducatie met Kwaliteit

Concordia is deelnemer aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en werkt samen met elf culturele instellingen uit Enschede met als doel cultuureducatie in het onderwijs te verankeren.