Primair onderwijs

Concordia stelt zichzelf tot doel kunst toegankelijk te maken voor een brede doelgroep. Kunsteducatie speelt hierin een grote rol. Concordia verzorgt een structureel kunsteducatieprogramma aan het primair onderwijs onder de noemer Kunstmenu. Ook fungeert Concordia voor deze doelgroep als kenniscentrum op het gebied van kunsteducatie en hebben wij in deze hoedanigheid een adviserende en coördinerende rol. Voor Concordia is kunsteducatie echter niet alleen voorbehouden aan het onderwijs en niet alleen aan jeugd. Bij het publieksaanbod film, theater en beeldende kunst worden educatieve activiteiten in de vorm van randprogrammering aangeboden, zowel voor kinderen als volwassenen.


Cultuurmenu: het cultuuraanbod overzichtelijk op een rij
Het Cultuurmenu - voorheen het Kunstmenu - is een structureel cultuureducatieprogramma voor het gehele primair onderwijs in Enschede. Het programma wordt collectief afgenomen door de drie grote schoolbesturen en nagenoeg alle andere scholen. De structuur is zo opgezet, dat alle leerlingen gedurende hun basisschoolloopbaan ten minste één keer kennismaken kunnen maken met elke discipline. Dit zijn: beeldend (inclusief multimedia en architectuur), drama/(muziek)theater, dans, literatuur/creatief schrijven, vertellingen, muziek en cultureel erfgoed.

Concordia is de makelaar en bemiddelaar voor het aanbod en scout professionele cultuuractiviteiten uit het plaatselijke, regionale en landelijke aanbod. De commissie cultuureducatie, met vertegenwoordigers uit het culturele- en onderwijsveld in Enschede, adviseert over de inhoud en vernieuwingen van het Cultuurmenu en samenwerking met Culturage.


Het Cultuurmenu 2015-2016

Vanaf heden kan het Cultuurmenu (voorheen Kunstmenu) via een nieuwe website worden ingezien: cultuurmenu.culturage.nu. Inschrijven kan vanaf week 25. De contactpersonen van deze basisscholen in Enschede ontvangen hiertoe een inlogcode.


Culturage: Cultuureducatie met kwaliteit
Concordia is de penvoerder van, en deelnemer aan de landelijke regeling Cultuureducatie met kwaliteit. In Enschede heeft het project de naam Culturage gekregen. Basis- en speciaalbasisscholen kunnen tot 2016 deelnemen aan een meerjarig traject. Twaalf culturele instellingen uit Enschede werken samen om cultuureducatie in het primair onderwijs te verdiepen en te verankeren. Gezamenlijk wordt gewerkt aan de ontwikkeling en uitvoering van een eigen schoolcultuureducatiebeleid. Hierbij vormen doorlopende leerlijnen kunst- en cultuureducatie, gebaseerd op de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie, de basis van het beleid van de school.
In Enschede deden in 2013-2014 twaalf scholen mee aan Culturage, komend schooljaar wordt  het aantal deelnemende scholen verdubbeld. Ook daarna kunnen scholen nog instappen, de regeling loopt tot 2016. De website van Culturage is na de zomervakantie operationeel.


Advies en nascholing voor u als leerkracht of schoolteam
Concordia werkt nauw samen met Culturage. Concordia bemiddelt bij incidentele vragen over de opzet en uitvoering van het eigen cultuureducatiebeleid en uitvoering van (schoolbrede) kunstprojecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
- de inzet van begeleiding en middelen
- advies bij het opzetten van een begroting
- inventariseren en optimaliseren van mogelijkheden uit de eigen schoolomgeving
- bewaking van professionele kwaliteit zowel onderwijskundig als artistiek
- advies op het gebied van presentatie
- advies op het gebied van het vergroten van de betrokkenheid van ouders.

Daarnaast organiseert Concordia workshops voor schoolteams, zodat leerkrachten zich een goed beeld kunnen vormen van de invoering van een cultuureducatiebeleid binnen de school, alsook van het werken met doorlopende leerlijnen.

ICC cursus ( cursus Interne Coordinator Cultuureducatie)
De projectleider van Culturage, is met Saxion Pabo in gesprek over de opzet en samenwerking van een nieuwe ICC cursus. De ICC-cursus wordt op maat aangepast aan de huidige ontwikkelingen.


Extra activiteiten: Wilt u meer? Aanbod van culturele instellingen en gezelschappen
Wil een school meer aan cultuureducatie doen, dan waarin het Kunstmenu en Culturage voorzien? Dan vindt u hier het overzicht van het extra aanbod Concordia en andere culturele instellingen / gezelschappen uit Enschede en omgeving. Na een korte beschrijving van wat een instelling voor het primair onderwijs kan betekenen, vindt u de directe link naar de aanbieder zelf. U kunt rechtstreeks met de aanbieders contact opnemen om afspraken te maken over afname en prijs van de activiteiten.